Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FABRYKA MARZEŃ DOROTA GIERWIAŁŁO

Korzystając z naszych usług, w tym odwiedzając nasze sklepy stacjonarne, stronę internetową fabrykamarzen.art. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz zawiera informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Twoje dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

I. DANE ADMINISTRATORA ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło z siedzibą w Świętochowie, pod adresem ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, wpisana do CiDG, NIP 118 174 73 57 (dalej: „Fabryka Marzeń” lub „My”).

Możesz skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

 • prześlij email na adres biuro@fabrykamarzen.art,
 • zadzwoń pod numer +48 786 808 402, lub wyślij zgłoszenie przez formularz kontaktowy na stronie https://fabrykamarzen.art/kontakt
 • wyślij list na adres: Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło z siedzibą w Świętochowie, pod adresem ul. Polna 2, 05-555 Świętochów (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”).

Wyznaczyliśmy w Fabryka Marzeń Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dorota Gierwiałło. Inspektor jest osobą, z którą możesz kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

  • prześlij email na adres biuro@fabrykamarzen.art,
  • zadzwoń pod numer +48 786 808 402, lub wyślij zgłoszenie przez formularz kontaktowy na stronie https://fabrykamarzen.art/kontakt
  • wyślij list na adres: Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło z siedzibą w Świętochowie, pod adresem ul. Polna 2, 05-555 Świętochów (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”).

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej możesz dowiedzieć się w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Fabryka Marzeń może przetwarzać Twoje dane osobowe, w zależności od okoliczności.

1. DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ Fabrykamarzen.art

Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej Fabrykamarzen.art to jest adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o urządzeniach i przeglądarce, z których następuje dostęp, informacje gromadzone za pomocą plików cookies (w szczególności dane oraz informacje o zdarzeniach takich jak np. odwiedzenia stron produktowych, kliknięcia w produkt, kupno produktu, dodanie do koszyka, dodanie do schowka, dodanie recenzji) i zamówieniach zapisane w logach systemowych przetwarzane są:

 1. w celu świadczenia przez Fabryka Marzeń usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Fabrykamarzen.art: w tym, udostępniania treści na stronie internetowej, rejestracji i prowadzenia konta użytkownika, składania zamówień, rejestracji i obsługi użytkownika w programie lojalnościowym „Fabryka Marzeń ”, udostępniania formularzy kontaktowych, oraz obsługi reklamacji dotyczących tych usług – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 4. w celu prowadzenia przez nas pomiarów, badań i analiz, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;
 5. w celach marketingowych Fabryka Marzeń, opisanych szerzej w części III niniejszej polityki („Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji”);
 6. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Fabryka Marzeń przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane zbierane są automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową Fabrykamarzen.art i mają na celu dostosowanie parametrów technicznych oraz zawartości do możliwości oraz wymagań Twojego urządzenia lub Twoich preferencji. Pliki cookies zbierane są zgodnie z preferencjami ustawień przeglądarki osób korzystających ze strony internetowej Fabrykamarzen.art. Jeżeli nie życzysz sobie instalowania określonych kategorii plików cookies na Twoim urządzeniu powinieneś zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki (więcej informacji w części XII punkt 1 niniejszej polityki („Cookies i inne narzędzia”). Jeżeli ustawienia przeglądarki osoby korzystającej ze strony internetowej Fabrykamarzen.art nie pozwalają na instalację kategorii plików cookies koniecznych do prawidłowego wyświetlania strony internetowej Fabrykamarzen.art, może ona nie działać poprawnie lub nie oferować pełnej funkcjonalności.

2. DANE OSÓB PRZETWARZANE W ZWIAZKU Z ZAMÓWIENIEM W SKLEPIE INTERNETOWYM Fabrykamarzen.art (BEZ REJESTRACJI LUB KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA)

Dane osobowe przetwarzane w związku z zamówieniem złożonym przez Ciebie w sklepie internetowym Fabryka Marzeń.com, tj. numer zamówienia, numer paczki, numer faktury, imię, nazwisko, adres do faktury, adres do doręczenia (jeżeli wybierzesz doręczenie zamówienia pod wskazany adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer karty uczestnictwa w programie lojalnościowym (jeżeli taki posiadasz i go podasz podczas składania zamówienia), numer karty podarunkowej (o ile używasz jej do opłacenia zamówionych produktów), informacje dotyczące wybranej przez Ciebie metody płatności (jeżeli zdecydowałeś się na opłacenie zamówienia z góry) - to jest identyfikator płatności lub numer karty podarunkowej wykorzystanej przez Ciebie do opłacenia zamówienia, informacje o cenie zamówionych produktów i kosztach dostawy, historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są:

 1. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Fabrykamarzen.art - jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia, a następnie realizacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako na sprzedającym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi lub z regulacjami dotyczącymi praw konsumenta;
 3. w celu przeprocesowania dokonanego przez Ciebie zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Fabrykamarze.art, w zakresie w jakim nie jest to zwrot dokonywany w wyniku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (to jest zwrotu dokonanego na zasadach określonych w § 11 Regulaminu sklepu internetowego Fabrykamarzen.art) - jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować w związku z zamówieniem w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość udzielania odpowiedzi na kierowane do nas zgłoszenia;
 5. w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako na sprzedającym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
 6. f) w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
 7. w celach związanych z funkcjonowaniem i obsługą strony internetowej Fabryka Marzeń.com, opisanych w części II punkt 1 niniejszej polityki („Dane użytkowników strony internetowej”), jeżeli korzystasz ze sklepu internetowego Fabrykamarzen.art za pośrednictwem strony internetowej www.fabrykamarzen.art  .
 8. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Fabryka Marzeń przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Dane wymagane w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.

3. DANE OSÓB, KTÓRE REJESTRUJĄ SIĘ (ZAKŁADAJĄ KONTO) W SKLEPIE INTERNETOWYM Fabrykamarzen.art

Dane osobowe, które nam podajesz zakładając konto w sklepie internetowym Fabryka Marzeń.com oraz korzystając z tego konta, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, adres, numer telefonu, informacje o zamówieniach złożonych za pośrednictwem konta, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są:

 1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Fabryka Marzeń drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom stronie internetowej Fabrykamarzen.art, w tym obsługi wydania elektronicznej portmonetki (e-wallet) oraz reklamacji dotyczących tych usług – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO;
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako świadczącym usługę drogą elektroniczną podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z regulacjami dotyczącymi praw konsumenta;
 3. w celach związanych ze składanymi przez Ciebie za pośrednictwem Twojego konta zamówieniami na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Fabrykamarzen.art, opisanych w części II punkt 2 niniejszej polityki („Dane osób przetwarzane w związku z zamówieniem w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art (bez rejestracji lub korzystania z konta użytkownika)”)
 4. w celach związanych z funkcjonowaniem i obsługą strony internetowej Fabryka Marzeń.com, opisanych w części II punkt. 1 niniejszej polityki („Dane użytkowników strony internetowej”), jeżeli korzystasz ze sklepu internetowego Fabrykamarzen.art za pośrednictwem strony internetowej www.fabrykamarzen.art
 5. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków.
 6. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Fabryka Marzeń przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Dane wymagane w celu założenia i utrzymania konta w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia założenie konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość założenia i utrzymania konta. Żądanie Uusunięciae danych wymaganych do utrzymania konta w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art powoduje automatyczne usunięcie konta.

4. DANE PRZETWARZANE W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Fabryka Marzeń”

W przypadku dokonywania samodzielnej rejestracji (uczestnika programu) w programie „Fabryka Marzeń” - dane osobowe, które nam podajesz, tj. imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane Twoich dzieci, dane spodziewanych dzieci w Twoim otoczeniu, a także dane pozyskane przez nas w związku z Twoim uczestnictwem w programie, czyli informacje o dokonywanych przez Ciebie zakupach, zebranych puzzlach oraz otrzymanych lub wykorzystanych bonach, historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciach w dostarczone linki), wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej Twojego uczestnictwa w programie lojalnościowym oraz prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO.

W przypadku osób zaproszonych do programu lojalnościowego „Fabryka Marzeń” jako osoba bliska uczestnika (osoby bliskiej) - dane osobowe, które zostały nam podane poprzez uczestnika programu lojalnościowego „Fabryka Marzeń” zapraszającego Cię do programu jako osobę bliską, tj. Twoje imię, płeć i adres mailowy przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń polegającego na możliwości podejmowania działań marketingowych polegających na umożliwieniu uczestnikom programu lojalnościowego „Fabryka Marzeń” zapraszanie osób bliskich do drzewa rodzinnego - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO). Po przyjęciu przez Ciebie zaproszenia do uczestnictwa w programie jako osoba bliska innego uczestnika programu Twoje dane tj. Twoje imię, płeć i adres mailowy, informacje o dokonanych przez Ciebie w ramach programu zakupach oraz zebranych puzzlach, historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciach w dostarczone linki) są przetwarzane w celu wykonania umowy dotyczącej Twojego uczestnictwa w programie lojalnościowym w charakterze osoby bliskiej – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO.

W przypadku dzieci dodanych przez uczestnika programu będącego ich przedstawicielem ustawowym do programu (dzieci) – jeżeli wyrazisz na to zgodę - będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe dziecka, dla którego jesteś przedstawicielem ustawowym, to jest jego: imię, płeć i datę urodzenia. Dane te będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień regulaminu programu tj. uczczenia urodzin dziecka niespodzianką przesłaną na Twój adres mailowy oraz w celu marketingu bezpośredniego. Zastrzegamy, iż jeżeli okazałoby się, że pomimo złożonego przez Ciebie podczas dodawania dziecka do programu zapewnienia, przetwarzamy dane dotyczące dziecka bez ważnej zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego, dane te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Ponadto, dane osobowe osób wymienionych powyżej, to jest uczestników programu, osób bliskich oraz dzieci, przetwarzane są:

 1. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
 2. w celu prowadzenia przez nas badań i analiz, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności i asortymentu oferowanych produktów;
 3. w celach marketingowych Fabryka Marzeń, opisanych szerzej w części III niniejszej polityki ("Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji");
 4. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie zgłoszeń oraz reklamacji dotyczących programu – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako na usługodawcy, a także niezbędne do realizacji umowy uczestnictwa w programie podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust 1 lit. b) oraz lit. c) RODO;
 5. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Fabryka Marzeń przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Dane wymagane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym „Fabryka Marzeń” oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w programie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość uczestnictwa w programie lojalnościowym „Fabryka Marzeń”. Usunięcie danych wymaganych do uczestnictwa w programie lojalnościowym „Fabryka Marzeń” jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie.

5. DANE SUBSKRYBENTÓW INFORMACJI HANDLOWYCH

Dane osobowe, które nam przekazujesz rejestrując się jako odbiorca informacji handlowych, tj. adres poczty elektronicznej (w przypadku subskrypcji email) lub numer telefonu (w przypadku subskrypcji SMS) oraz historia komunikacji mailowej lub SMS pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciach w dostarczone linki), wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania informacji handlowych. Jeżeli poprzez aplikację mobilną Fabryka Marzeń wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie powiadomień push będziemy również pozyskiwać informacje o numerze identyfikacyjnym urządzenia, dla którego taka zgoda została wyrażona oraz o dacie ostatniego uruchomienia aplikacji mobilnej Fabryka Marzeń na tymże urządzeniu.

Wskazane powyżej dane osobowe subskrybentów informacji handlowych przetwarzane są:

 1. w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania informacji handlowych, w tym obsługi reklamacji dotyczących tej umowy – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO;
 2. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
 3. w celu prowadzenia przez nas badań i analiz, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności i asortymentu produktów - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności i asortymentu oferowanych produktów;
 4. w celach marketingowych Fabryka Marzeń, opisanych szerzej w części III niniejsze polityki („Informacje o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji”);
 5. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Fabryka Marzeń przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie adresu email uniemożliwia otrzymywanie informacji handlowych w formie mailowej, a niepodanie numeru telefonu komórkowego uniemożliwia otrzymywanie informacji handlowych w formie SMS. Usunięcie danych wymaganych do otrzymywania korespondencji handlowej powoduje automatyczne wycofanie zgody na przekazywanie informacji handlowych.

Informacje handlowe zawierają informacje o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

6. DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZE Fabryka Marzeń

Kontaktując się z nami możesz przekazywać nam Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny oraz inne dane podane przez Ciebie podczas kontaktu, a w przypadku: a) kontaktu telefonicznego z naszym Centrum Obsługi Klienta także nagranie Twojego głosu, b) kontaktu za pomocą narzędzia typu „chat” lub „czatbot” także informacje, które podałeś podczas kontaktu również zanim nacisnąłeś przycisk „wyślij” lub analogiczny przycisk inicjujący wysłanie wiadomości, adres IP, informacje o urządzeniach oraz przeglądarce, z których następuje dostęp, ścieżka Twojego poruszania się po stronie Fabrykamarzen.art lub aplikacji przed rozpoczęciem konwersacji a także inne informacje dotyczące Twojej wizyty w tym czas przebywania na stronie Fabrykamarzen.art, informacje o wcześniej przeglądanych podstronach strony Fabrykamarzen.art, informacje liczbie wizyt na stronie Fabrykamarzen.art w okresie 90 dni, Twoje zamówienie oraz położenie Twojego kursora na stronie Fabrykamarzen.art.

Dane pozyskane w trakcie kontaktu z Tobą przetwarzane są:

 1. w celu prowadzenia korespondencji z nadawcami wiadomości oraz obsługi zgłoszeń kierowanych do Fabryka Marzeń, niezwiązanych z Twoją umową ze Fabryka Marzeń jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń obejmuje możliwość reagowania na kierowaną do Fabryka Marzeń komunikację;
 2. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń, jeżeli w komunikacji wyrażasz chęć zawarcia ze Fabryka Marzeń umowy lub Twoja komunikacja dotyczy takiej umowy – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia umowy, której chcesz być stroną lub realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO;
 3. w celu przedstawienia Ci informacji handlowych Fabryka Marzeń, jeżeli wyraźnie poprosisz o takie informacje komunikując się ze Fabryka Marzeń – jako że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia, na Twoje żądanie, działań przed zwarciem umowy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Fabryka Marzeń a podmiotem w imieniu którego działasz, utrzymania bieżących kontaktów biznesowych z takim podmiotem, a także w celu wykonywania umów z nim zawartych, w sytuacji, gdy kontaktujesz się ze Fabryka Marzeń w cudzym imieniu – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń obejmuje możliwość negocjowania i wykonywania umów oraz utrzymywania kontaktów biznesowych z osobami działającymi w imieniu innych przedsiębiorców;
 5. w celu monitorowania jakości usług świadczonych przez Centrum Obsługi Klienta Fabryka Marzeń, w tym jakości pracy konsultantów – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń obejmuje możliwość pozyskiwania przez nas informacji w celu polepszania jakości naszych usług, w tym zwłaszcza jakości obsługi klienta;
 6. w celu prowadzenia przez nas pomiarów, badań i analiz otrzymywanych zgłoszeń, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;
 7. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fabryka Marzeń, jeżeli komunikacja dotyczy takiego obowiązku Fabryka Marzeń (np. w razie zgłoszeń reklamacyjnych lub zgłoszeń dotyczących danych osobowych) – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
 8. h) w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, lub zarządzania ryzykiem - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, a także zarządzanie ryzykiem naszej działalności;
 9. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwość ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
 10. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Fabryka Marzeń przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Szanując prywatność Twoją i innych osób, do których możesz odwołać się podczas komunikacji z nami, prosimy abyś w zgłoszeniu podawał nam tylko dane niezbędne do obsługi sprawy, z którą się do nas zwracasz. Jeżeli zamierzasz podać nam cudze dane osobowe prosimy abyś wcześniej upewnił się czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania tych danych przez Fabryka Marzeń (np. taką podstawą może być zgoda osoby, której dane dotyczą na przekazanie tych danych Fabryka Marzeń w celu obsługi sprawy, z którą się do nas zwracasz) oraz czy osoba której dane dotyczą jest świadoma zasad przetwarzania danych osobowych przez Fabryka Marzeń określonych w niniejszej polityce.

W zależności od sposobu komunikacji podanie danych kontaktowych w postaci adresu korespondencyjnego, adresu email lub numeru telefonu jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi Fabryka Marzeń a ich niepodanie uniemożliwia przekazanie takiej odpowiedzi, podanie pozostałych danych jest dobrowolne, aczkolwiek, w zależności od rodzaju sprawy, z którą się do nas zwracasz, niepodanie dalszych informacji może uniemożliwić dalszą obsługę lub wydłużyć jej proces.

7. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ Fabryka Marzeń W ZWIĄZKU Z PROFILAMI Fabryka Marzeń W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Dane osobowe użytkowników serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram lub YouTube), którzy wchodzą z nami w interakcje przy użyciu narzędzi udostępnionych przez te serwisy, tj.: obserwują nasz profil, udostępniają lub komentują nasze wpisy (w tym poprzez symbole udostępnione przez serwisy społecznościowe takie jak w szczególności ikonka „lubię to”) bądź kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego profilu, a także dane osobowe innych osób zamieszczone przez użytkowników serwisów społecznościowych na naszych profilach (np. w komentarzu) są przetwarzane:

 1. w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w czym mieści się także zamieszczanie w ramach tego profilu informacji o naszej aktywności, wydarzeniach, które organizujemy, naszych produktach i usługach – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej;
 2. w celu komunikacji z zainteresowanymi użytkownikami serwisów społecznościowych za pośrednictwem udostępnianych przez te serwisy funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości) - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na możliwości komunikowania się z użytkownikami serwisów;
 3. w celu analizowania danych statystycznych udostępnionych przez właścicieli serwisów społecznościowych za pośrednictwem oferowanych przez te serwisy funkcjonalności - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwości pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;
 4. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków.

Zakres przetwarzanych przez nas danych odpowiada Twoim danym udostępnionym w Twoim profilu publicznym w danym serwisie społecznościowym oraz danych, które zdecydujesz się nam podać w komentarzu lub zgłoszeniu przesłanym za pomocą narzędzi komunikacyjnych udostępnionych przez ten serwis. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na sposób działania serwisów społecznościowych dane zawarte w Twoim profilu publicznym są udostępniane użytkownikom, z którymi wchodzisz w interakcje w ramach danego serwisu społecznościowego.

Szanując prywatność Twoją i innych osób, do których możesz odwołać się w swojej wiadomości, prosimy abyś podawał nam tylko dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Jeżeli zamierzasz w swojej wiadomości lub komentarzu podać cudze dane osobowe, w tym zamieścić zdjęcie przedstawiające inne osoby, prosimy abyś wcześniej upewnił się czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania tych danych przez Fabryka Marzeń (np. taką podstawą może być zgoda osoby, której dane dotyczą na zamieszczenie tych danych na naszym profilu) oraz czy osoba której dane dotyczą jest świadoma zasad przetwarzania danych osobowych przez Fabryka Marzeń określonych w niniejszym dokumencie.

8. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Fabryka Marzeń prowadzi monitoring wizyjny wykorzystywanych przez siebie pomieszczeń, a w konsekwencji przetwarza dane osobowe osób przebywających w tych pomieszczeniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia Fabryka Marzeń, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Fabryka Marzeń na szkodę, a także w celu ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom w związku z powyższym. Podstawą prawną prowadzenia monitoringu i związanego z nim przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób, mienia, zachowania w tajemnicy określonych informacji, a także możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków.

Dane osobowe, jakie Fabryka Marzeń zbiera w ramach monitoringu, obejmują Twój wizerunek, a także informacje o Twoim zachowaniu w trakcie przebywania na terenie monitorowanym. Podanie danych osobowych utrwalonych w ramach monitoringu nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Wejście na teren objęty monitoringiem spowoduje automatyczne zebranie danych osobowych. Obszar monitoringu jest oznaczony odpowiednimi piktogramami.

9. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKLAMACYJNYM W SKLEPACH STACJONARNYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku z reklamacjami składanymi przez Ciebie w sklepach stacjonarnych, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń, informacje o reklamowanym produkcie, przyczynie reklamacji i Twoich żądaniach przetwarzane są:

 1. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako na sprzedającym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi;
 2. w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako na sprzedającym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
 3. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Fabryka Marzeń polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Fabryka Marzeń przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
 4. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Fabryka Marzeń przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fabryka Marzeń jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

III. INFORMACJA O PROFILOWANIU I ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, będziemy tworzyli Twój profil klienta. Aby go stworzyć będziemy automatycznie przetwarzać: (i) dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach rejestracyjnych w związku z zakładaniem konta w sklepie internetowym Fabryka Marzeń.com, rejestracją w programie lojalnościowym „Fabryka Marzeń” lub rejestracją jako odbiorca informacji handlowych, (ii) informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika (historia Twoich zakupów, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie rabatach)i korzystaniem z karty programu „Fabryka Marzeń” (historia Twoich zakupów, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie punktach i rabatach) lub częstotliwość korzystania z konta użytkownika, (iii) Twoje opinie lub sugestie, lub (iv) historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciu w dostarczone linki). Oznacza to także, że będziemy wykorzystywać informacje jakie posiadamy na Twój temat w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla Ciebie i dla innych naszych klientów. Będziemy również przetwarzali dane z Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach) oraz w celu przesyłania Ci ankiet satysfakcji.

Podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. potrzeb jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości podejmowania działań w zakresie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Fabryka Marzeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli wyrazisz zgodę, aby w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb, będziemy podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Fabryka Marzeń. Decyzje te będą oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w sklepach stacjonarnych Fabryka Marzeń, w sklepie internetowym Fabryka Marzeń.com, z Twoim udziałem w programie „Fabryka Marzeń” (dotyczy uczestników programu), dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania, a także w oparciu o modele statystyczne. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Oznacza to na przykład, że biorąc pod uwagę informacje jakie posiadamy na Twój temat, będziemy automatycznie przygotowywać dedykowaną dla Ciebie informację o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Fabryka Marzeń, a także - o ile wyrazisz odpowiednie zgody na wybraną przez Ciebie formę komunikacji, informować Cię o niej emailem, powiadomieniem push lub SMS-em.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, audytorom, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom prowadzącym na nasze zlecenie Centrum Obsługi Klienta, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi związane z obsługą magazynu, podmiotom zajmującym się usługami w zakresie masowej wysyłki wiadomości, doradcom, firmom ochroniarskim oraz podmiotom dostarczającym narzędzia, o których mowa w punkcie XII niniejszej polityki. Każdorazowo przekazanie danych, o których mowa w niniejszym akapicie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych.

Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy także przekazywać dane osobowe organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pełnomocnikom (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami danych).

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących z nami podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres email, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności. Podmiot ten stanie się odrębnym administratorem Twoich danych.

Jeżeli uruchomisz procedurę obciążenia zwrotnego (chargeback) udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, adres email, adres do wysyłki towaru, sposób dostawy towaru, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności, potwierdzenie odbioru zamówienia lub realizacji sprzedaży (w tym zawierające Twój podpis) oraz treść ewentualnej korespondencji dotyczącej reklamacji związanej z procedurą obciążenia zwrotnego dostawcy usług płatniczych w celu obsługi procesu obciążenia zwrotnego. Dostawca usług płatniczych stanie się odrębnym administratorem Twoich danych.

Jeżeli zdecydujesz się na zamówienie produktów ze sklepu internetowego Fabrykamarzen.art z dostawą pod wskazany adres lub do paczkomatu, bądź w sytuacji, gdy Fabryka Marzeń będzie wysyłał do Ciebie tradycyjną przesyłkę (np. list z odpowiedzią na Twoje zgłoszenie), Twoje dane, w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłki, zostaną przekazane Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej lub firmie obsługującej Paczkomaty, które to podmioty staną się odrębnymi administratorami tychże danych.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Korzystamy z usług:

 1. analityki internetowej umożliwiającej nam badanie i analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej Fabrykamarzen.art oraz aplikacji mobilnej przez jej użytkowników oraz ich opinii lub potrzeb; W związku z tym numery IP użytkowników, informacje o urządzeniach, z których korzystają (takie jak dane o systemie operacyjnym, ale też: dane geolokalizacyjne, dostawcy internetu, dane o przeglądarce, ustawienia urządzenia (rozdzielczość i kolorystyka ekranu, obsługa flash i java) oraz adres e-mail (przy czym zaznaczamy, że adres e-mail jest zaszyfrowany i przekazywany wyłącznie w celu personalizacji reklam skierowanych do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w USA;
 2. narzędzi wspomagających proces obsługi klienta; W związku z tym dane dotyczące komunikacji w sprawie, z którą się do nas zwracasz mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w USA.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą nie zapewniać ochrony danych osobowych porównywalnej do ochrony gwarantowanej RODO. W związku z tym przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie odbywać się tylko w takim w zakresie, jaki jest niezbędny i tylko po wdrożeniu środków gwarantujących odpowiedną ochronę tych danych.

Transfer może odbywać się do państw, w stosunku do których wydana została stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym:

 1. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, lub
 2. wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy.

Przypominamy, iż zgodnie z zasadami dotyczącymi prywatności określonymi przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram i YouTube dane osobowe użytkowników tych serwisów mogą być przez nie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w USA.

W pozostałym zakresie nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

VI. OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla realizacji umowy, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania tejże umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Jeżeli będziemy mogli wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub koniecznych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obrony stanowiska Fabryka Marzeń w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, będziemy je przetwarzać pomimo Twojego sprzeciwu (nie dotyczy to Twojego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, który nie wymaga uzasadnienia).

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę podmiotu danych lub - w przypadku danych dzieci - w oparciu o zgodę przedstawiciela ustawowego podmiotu danych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody, przy czym w przypadku danych dzieci nie dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko wieku 13 lat.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych lub RODO), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy je przetwarzać przez okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń.

VII. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Fabryka Marzeń Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 1. Prawo do informacji, dostępu i kopii danych:Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, prawo uzyskania dostępu do tych danych, prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach danych, podmiotach, którym dane są ujawniane, okresie przechowywania danych, informacji przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych oraz o skardze do organu nadzorczego, o źródłach danych (gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od Ciebie), informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) i ich konsekwencjach, a także prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia: Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, gdy kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź gdy wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację; \ W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a także wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą;
 4. Prawo do usunięcia: Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych: Masz prawo żądania usunięcia przez Fabryka Marzeń Twoich danych. Fabryka Marzeń musi zastosować się do Twojego żądania jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu, zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, usunięcie Twoich danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;.
 5. Prawo do przenoszenia danych: W sytuacji, gdy Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze), a także możesz nas poprosić o przesłanie Twoich danych innemu administratorowi, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe po stronie Fabryka Marzeń, jak i innego administratora;
 6. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, bez konieczności jego uzasadniania;
 7. Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem;
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Cofnięcie zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową;
 10. Prawo do interwencji ludzkiej: Jeżeli – w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę – podlegasz decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych, w tym profilowaniu, wywołującym wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającym, masz prawo w każdym czasie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, zakwestionować decyzję podjętą w ten sposób i zażądać interwencji ludzkiej, tj. włączenia osoby odpowiedzialnej z ramienia Fabryka Marzeń w podejmowanie ww. decyzji, np. co do kierowanych do Ciebie treści marketingowych, ofert, etc.

  Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w punkcie I niniejszego regulaminu dane kontaktowe („Dane administratora oraz inspektora ochrony danych”). Dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie rejestracji konta klienta w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art i przechowywane w koncie klienta możesz także samodzielnie edytować w ustawieniach Twojego konta. W ten sam sposób możesz zarządzać udzielonymi zgodami oraz usunąć całe swoje konto klienta. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres email: biuro@fabrykamarzen.art z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art..Informacje o sposobie rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych wskazane są również w stopce każdej informacji handlowej w postaci wiadomości e-mail.
 11. Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego ze względu na Twoje miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

VIII. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług, dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art, udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę spraw, z którymi się do nas zwracasz, lub wykonanie ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art – również adresy pocztowe) jest konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym i odpowiednio uczestnictwa w programie lojalnościowym „Fabryka Marzeń”.

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania informacji handlowych uniemożliwi ich przesyłanie.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego Fabrykamarzen.art uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

Każdorazowo dane niezbędne do realizacji umowy, odpowiedzi na zgłoszenie lub wykonania przez nas obowiązku prawnego są oznaczone jako „obowiązkowe”, zaś ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy, udzielenie odpowiedzi lub wykonanie obowiązku prawnego. Podanie danych nieoznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJII PROFILOWANIU (DOTYCZY OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY NA TO ZGODĘ)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji służy optymalnemu dostosowaniu naszej oferty do Twoich potrzeb. Fabryka Marzeń będzie podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Fabryka Marzeń, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w sklepach Fabryka Marzeń, w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art, z Twoim udziałem w programie „Fabryka Marzeń” (dotyczy uczestników programu), dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji, historię przeglądania, historię komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Fabryka Marzeń (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciach w dostarczone linki), a także modele statystyczne. Efektem tych decyzji może być otrzymywanie przez Ciebie indywidualnie dobranych ofert i informacji o produktach, usługach i zniżkach, spersonalizowanych z użyciem opisanych powyżej metod.

X. APLIKACJA MOBILNA

Fabryka Marzeń udostępnia niektóre ze swoich usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej Fabryka Marzeń. Z korzystaniem z aplikacji mobilnej Fabryka Marzeń jedynie w celu uzyskania informacji (tzn. w zakresie innym niż wskazane w punktach 1-3 poniżej) wiąże się przetwarzanie przez Fabryka Marzeń pewnych informacji takich jak: informacje o urządzeniu, adres IP oraz inne dane o sesji (takie jak: szybkość ładowania, wyświetlenia poszczególnych ekranów, preferencje dotyczące otrzymywania powiadomień od aplikacji). Z wyrażeniem zgody na powiadomienia push wiąże się przetwarzanie przez Fabryka Marzeń numeru identyfikacyjnego urządzenia. Jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;

Jeżeli jednak za pośrednictwem aplikacji:

 1. tworzysz lub korzystasz z konta w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art – zastosowanie znajdą zasady przetwarzania danych osobowych osób, które zarejestrowały konto w sklepie internetowym Fabryka Marzeń.com określone w części II punkt 3 („Dane osób, które rejestrują się (zakładają konto) w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art”) niniejszego dokumentu;
 2. zamawiasz produkty w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art – zastosowanie znajdą zasady przetwarzania danych osobowych osób składających zamówienie w sklepie internetowym Fabryka Marzeń.com określone w części II punkt 2 („Dane osób przetwarzane w związku z zamówieniem w sklepie internetowym Fabrykamarzen.art (bez rejestracji lub korzystania z konta użytkownika)”) niniejszego dokumentu;
 3. uczestniczysz w programie lojalnościowym Fabryka Marzeń & Spółka – zastosowanie znajdą zasady przetwarzania danych osobowych w ramach programu Fabryka Marzeń określone w części II punkt 4 („Dane przetwarzane w ramach programu lojalnościowego „Fabryka Marzeń ”) niniejszego dokumentu.

XI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych;
 2. wylogowaniu się ze strony Fabrykamarzen.art po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu recenzji o produktach itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Fabryka Marzeń.com. Wylogowanie ze strony Fabrykamarzen.art nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”:;
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z aktualnych programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów i programów szpiegujących;
 5. korzystaniu wyłącznie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz aktualizacji systemu operacyjnego Twojego komputera lub urządzenia mobilnego;
 6. korzystaniu ze strony i sklepu internetowego Fabrykamarzen.art wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń końcowych (takich jak w szczególności komputery i tablety), na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie, a także z zaufanych sieci teleinformatycznych. Korzystanie z cudzych urządzeń końcowych a także niezaufanych sieci teleinformatycznych rodzi ryzyko przechwycenia przez osoby trzecie loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 7. jeśli jednak korzystasz ze strony lub sklepu internetowego Fabrykamarzen.art za pomocą obcego urządzenia, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron co jest szczególnie zalecane. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z urządzenia po Tobie;
 8. niezwłocznej zmianie hasła, gdy podejrzewasz, że mogło utracić poufność;
 9. zgłaszaniu zauważonych problemów lub niestandardowych sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu informacji przy korzystaniu ze strony Fabrykamarzen.art lub aplikacji mobilnej na adres biuro@fabrykamarzen.art

XII. COOKIES I INNE NARZĘDZIA

1. COOKIES

Strona internetowa Fabrykamarzen.art korzysta z tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), które odwiedzana przez Ciebie strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), z którego łączysz się ze stroną. Informacje zawarte w plikach typu cookies składają się z szeregu liter i cyfr. Pliki cookies mogą przechowywać dane osobowe. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie oferty zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez dostawcę usług internetowych, który je utworzył.

Zasadniczo pliki cookies dzielą się na:

 1. stałe, które pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego do momentu usunięcia ich przez Ciebie bądź do z góry określonego przez nas czasu;
 2. sesyjne (tymczasowe) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;
 3. podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies) - to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wewnętrznej wyszukiwarki albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem serwisu internetowego. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

Możesz zablokować instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu lub śledzenie przez takie pliki Twojej aktywności w Internecie poprzez zmianę ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku można spodziewać się ograniczonej prezentacji usług online i ograniczonych wskazówek dla użytkownika Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. W takim przypadku informacje w nich zawarte zostaną usunięte z Twojego urządzenia końcowego. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Poniżej wskazujemy linki do ustawień cookies najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn

Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Korzystamy z następujących kategorii plików cookies:

 1. Pliki niezbędne do działania strony internetowej Fabrykamarzen.art - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej Fabrykamarzen.art, logowanie do sklepu internetowego Fabrykamarzen.art, nawigowanie po stronie internetowej Fabryka Marzeń.com, dokonywanie zakupów oraz zapewniające bezpieczeństwo sesji. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej Fabrykamarzen.art jest niemożliwe.
 2. Pliki statystyczne/wydajnościowe – pliki te umożliwiają zbieranie przez nas anonimowych informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej Fabrykamarzen.art w celu ulepszania naszej oferty i strony internetowej Fabrykamarzen.art. Pliki te pozwalają nam w szczególności na określenie liczby unikalnych odwiedzin naszej strony internetowej i optymalizacje jej zawartości.
 3. Pliki zwiększające komfort korzystania/funkcjonalne – pliki wpływające na komfort korzystania ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m.in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, czy dodawać ponownie produktów do koszyka.
 4. Pliki personalizujące/reklamowe - pliki te umożliwiają otrzymywanie przez Ciebie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez stronę internetową Fabrykamarzen.art lub przez współpracujące z nami podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń konkretnej reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe..

Pod poniższym linkiem znajdziesz listę plików cookies, z których korzystamy: https://fabrykamarzen.art/polityka-prywatnosci

2. REMARKETING GOOGLE INC.

Fabryka Marzeń używa na stronie Fabrykamarzen.art funkcji remarketingu dostarczanej przez Google Inc („Google”). Ta funkcja jest realizowana za pomocą plików cookies i jest wykorzystywana do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika na stronach należących do Google Advertising Network. Na tych stronach użytkownikowi może zostać wyświetlona reklama na podstawie wcześniejszej aktywności użytkownika na stronie Fabryka Marzeń.com. Google informuje o niezbieraniu danych osobowych podczas tego procesu. Jeżeli nie chcesz aby reklamy Ci wyświetlane wykorzystywały remarketing Google, możesz dokonać odpowiednich ustawień pod adresem: http://www.google.com/settings/ads. Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

3. REKLAMY ONLINE W OPARCIU O AKTYWNOŚĆ

Wykorzystujemy Twoje wizyty na Fabrykamarzen.art i innych stronach internetowych, a także Twoje zwyczaje w przeglądaniu Internetu, w celu próby określenia Twoich zainteresowań, tak abyśmy mogli wyświetlić Ci reklamę odpowiadającą Twoim preferencjom. Korzystamy przy tym z plików cookies dostarczanych przez strony trzecie i tworzymy ogólne „profile użytkowników”. Możemy analizować informacje z tych plików w celach reklamowych. Nie jest możliwe powiązanie przez nas informacji z tych plików z konkretnymi osobami fizycznymi.

Używamy tego typu plików w szczególności w celu:

 1. Przechowywania Twoich wizyt na stronie Fabrykamarzen.art w celu określenia Twoich zainteresowań;
 2. Weryfikowania Twoich kliknięć w reklamy;
 3. Określania liczby użytkowników klikających w reklamy;
 4. Korzystania z rozwiązań stron trzecich w celu wyświetlania Ci reklam dostosowanych do Twoich preferencji;
 5. Wyłonienia skutecznej formy reklamy;
 6. Wyświetlania Ci reklam produktów, którymi byłeś wcześniej zainteresowany;
 7. Monitorowania liczby wyświetlonych reklam w celu ich zróżnicowania;
 8. Analizowania, które reklamy kliknąłeś zanim kupiłeś produkt;
 9. Określania liczby zamówień powiązanych z daną reklamą, a co za tym idzie wartości danej reklamy.

Korzystamy przy tym z różnych narzędzi remarketingu i śledzenia dostarczanych przez strony trzecie pozwalających nam na wyłonienie użytkowników na stronach partnerów reklamowych w celu wyświetlenia spersonalizowanej oferty. Następujące podmioty są odpowiedzialne za gromadzenie danych koniecznych do świadczenia usług reklamy online w oparciu o aktywność: Google (Adwords (remarketing), DoubleClick (Floodlight)), Facebook.

Narzędzie służące do śledzenia i remarketingu dzielą się na różne kategorie:

 1. Google Adwords remarketing – kategoria personalizacji
 2. DoubleClick Floodlight (conversion) – kategoria statystyki
 3. DoubleClick Floodlight (remarketing) – kategoria personalizacji
 4. DoubleClick Search – kategoria statystyki
 5. Facebook Pixel – kategoria analityki
 6. Facebook Custom Audiences – kategoria personalizacji
 7. Google Customer Match – kategoria personalizacji
 8. Traffic store – kategoria personalizacji i geotargetowania
 9. Facebook Events Manager – kategoria personalizacji
 10. 7 Day Click (Facebook/remarketing) – kategoria personalizacji

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia odnośnie produktów Google dostępne są pod następującym linkiem: https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl&authuser=0

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia odnośnie reklam opartych na zainteresowaniach od Facebook dostępne są pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach od Facebook, postępuj zgodnie z instrukcjami pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/about/ads/.

Facebook twierdzi, że przestrzega zasad regulacji w obszarze reklamy behawioralnej wydanych przez Digital Advertising Alliance. Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebook znajdziesz pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. INNE NARZĘDZIA

Google Analytics – strona Fabrykamarzen.art oraz aplikacja mobilna wykorzystuje Google Analytics (w przypadku aplikacji mobilnej jest to Google Analytics for Firebase), usługę analizy sieciowej Google Ireland Limited, (adres: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland). Wykorzystywany przez nas tryb obejmuje “universal analytics” polegający na przypisaniu danych, sesji i interakcji pomiędzy kilkoma urządzeniami do spseudonimizowanego identyfikatora użytkownika, a tym samym aktywności użytkownika na kilku urządzeniach. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies będące plikami tekstowymi instalowanymi na urządzeniach końcowych użytkowników, pozwalające operatorowi strony internetowej analizować sposób korzystania przez nich ze strony. Informacja generowana przez plik cookie jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i tam przechowywana. Twój adres IP trafi na serwery Google w USA. Twój adres IP przekazany przez wykorzystywaną przez Ciebie przeglądarkę w związku z Google Analytics nie jest łączony z innymi informacjami posiadanymi przez Google. Google, w imieniu operatora strony, wykorzysta informację zebrane przez pliki cookies w celu analizy Twojej aktywności na niej, połączenia raportów z Twojej aktywności na stronie lub aplikacji, dostarczenia operatorowi strony innych usług związanych ze stroną i wykorzystywaniem Internetu. Jako że przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fabryka Marzeń, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności. Więcej informacji o zasadach ochrony danych znajdziesz pod tymi linkami: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/https://policies.google.com/?hl=pl. Możesz dezaktywować pliki cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, co może jednak uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony Fabryka Marzeń.com. Możesz też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google informacji tworzonych przez pliki cookies, a dotyczących Twojej aktywności na stronie Fabryka Marzeń.com (w tym adresu IP), instalując odpowiedni dodatek do Twojej przeglądarki dostępny pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pliki typu opt-out cookies ograniczają zbierania danych w przyszłości. Musisz dokonać blokady na wszystkich wykorzystywanych urządzeniach końcowych.

Hotjar - strona Fabrykamarzen.art korzysta z narzędzia Hotjar, usługi badającej zachowanie użytkownika i zbierającej informacje zwrotne od użytkowników naszej strony (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europe). Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników, a w efekcie optymalizować nasz serwis. Hotjar jest usługą technologiczną, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, które linki klikają, co użytkownicy lubią, a czego nie itd.), a to pozwala nam budować i usprawniać naszą stronę. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu użytkowników i ich urządzeniach. Składa się na to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji oraz przechowywany w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), oraz preferowany język użyty do wyświetlenia naszej strony. Hotjar gromadzi te informacje w naszym imieniu w pseudonimowanym profilu użytkownika. Zgodnie z umową Hotjar nie ma prawa sprzedawać jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Aby uzyskać więcej informacji o Hotjar odwiedź stronę: https://www.hotjar.com/privacy/.

Floodlight - strona Fabrykamarzen.art korzysta z usługi DoubleClick Floodlight, który jest internetowym programem reklamowym od Google (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)). Google Floodlight pozwala nam śledzić i dokumentować działania użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę po obejrzeniu lub kliknięciu jedną z naszych reklam. W tym celu na naszej stronie ustawiane są tak zwane tagi floodlight lub pixele użytkowników oraz pliki cookie (pliki cookie DoubleClick). Używamy tej usługi do określenia skuteczności naszych kampanii reklamowych na podstawie poziomu sprzedaży i aktywności użytkownika na naszej stronie. Pliki cookie i tagi Google Floodlight nie zawierają żadnych danych osobowych, a więc nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Na przykład możemy określić liczbę użytkowników, którzy dokonali zakupu produktu lub przesłali formularz i używać tych informacji do celów statystycznych, ale nie możemy zidentyfikować użytkownika personalnie. Aby uzyskać więcej informacji o Google Floodlight odwiedź stronę: http://www.google.com/privacy/ads/.

GetSiteControl - nasza strona wykorzystuje elementy wizualne (widżety) usługi GetSiteControl (GetWebCraft Limited Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat / Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus). GetSiteControl to narzędzie wyświetlające na stronie wyskakujące okna, które znajdują się tam w celach informacyjnych (np. informacja o promocji lub otwarciu sklepów). Oknami można sterować zgodnie z pewnymi zasadami (np. liczbą odwiedzin na stronie), dlatego narzędzie GetSiteControl instaluje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji o GetSiteControl odwiedź stronę: https://getsitecontrol.com/privacy/.

NetSalesMedia - w ramach zawartej z Cube Group S.A. umowy Fabrykamarzen.art, korzysta z technologii śledzenia Ingenious Technologies, która umożliwia stworzenie połączenia między kliknięciem przez użytkownika w reklamę (lub wyświetleniem reklamy) w przeglądarce internetowej, a wykonaną przez niego akcją na stronie jak np. zakup. W każdej interakcji z reklamą Twoja przeglądarka wysyła do serwera Ingenious żądanie HTTP, które przekazuje określone informacje. Informacje te obejmują adres URL strony internetowej, na której umieszczona jest reklama (adres wcześniej odwiedzonej strony odsyłającej (tzw. referrer URL)), identyfikator przeglądarki (user agent) Twojego urządzenia końcowego (łącznie z danymi dotyczącymi typu urządzenia i systemu operacyjnego), adres IP urządzenia końcowego (ten adres IP jest przez nas anonimizowany przed zapisaniem), nagłówek HTTP (pakiet zawierający różne dane techniczne przesyłane automatycznie przez Twoją przeglądarkę), czas wysłania żądania oraz, o ile został już zapisany na urządzeniu końcowym, plik cookie i całą jego zawartość. Cookie to fragment danych wymieniany między Twoją przeglądarką, a serwerem. Mogą w nim być zapisywane i przesyłane informacje istotne dla aplikacji internetowej, np. zawartość wirtualnego koszyka zakupów. Technologia śledzenia przechowuje pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym w celu dokumentowania działań. W pliku cookie zapisywane są informacje na temat najnowszych interakcji z reklamą (tj. informacje, kiedy wyświetlono konkretną reklamę lub kliknięto na nią na urządzeniu końcowym). W pliku cookie zapisywany jest również utworzony przez system mierzący identyfikator cookie. Za pomocą tego identyfikatora cookies zapisywane są dane o zaistniałych interakcjach oraz informacje o działaniach użytkownika. Zapisane interakcje mogą być w razie potrzeby zestawione ze sobą w celu rejestracji całego procesu decyzji i działań użytkownika. W przypadku żądania wykonania działania, numer zamówienia i wartość koszyka zakupów użytkownika są zazwyczaj również przesyłane i zapisywane przez technologię Ingenious. Oprócz tego mogą być przesyłane i zapisywane następujące dane: Twój identyfikator klienta, nowy atrybut klienta, wiek i płeć oraz informacje podane w ankiecie dla Fabryka Marzeń.com Wyłącznym celem przekazanych nam informacji oraz plików cookie jest prawidłowa ocena skuteczności reklamy i związanej z nią faktury.

Gromadzenie i przetwarzanie danych śledzących można dezaktywować za pomocą ustawień przeglądarki lub klikając na link "tracking opt-out": https://marketing.tr.netsalesmedia.pl/ts/i5534777/tsv?settrackingoptout.

Po kliknięciu na link "tracking opt-out" zapisywany jest specjalny plik cookie, który dezaktywuje śledzenie w przeglądarce internetowej aktualnie używanej w urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak usuniesz plik cookie z opcją "tracking opt-out", funkcja śledzenia zostanie ponownie aktywowana.

Buy.Box - strona Fabryka Marzeń.com wykorzystuje narzędzie BUY.BOX, której właścicielem jest firma Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań. Skrypty BUY.BOX zamieszczone na stronie naszego sklepu identyfikują cookie pozwalającego powiązać transakcję z serwisem www, z którego przekierowany został użytkownik za pośrednictwem BUY.BOX. W ramach trackingu rejestrowane są dane: z jakiego serwisu www nastąpiło wejście do sklepu, na jaki produkt nastąpiło wejście do sklepu, jakie produkty w sklepie przeglądał użytkownik oraz jakie produkty znajdowały się w zamówieniu danego klienta sklepu.

Android Advertising Identifier i Advertising Identifier for iOS - aplikacja Fabryka Marzeń używa identyfikatorów reklamowych Android Advertising ID oraz Advertising Identifier for iOS. Gdy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, możemy automatycznie rejestrować Twój identyfikator reklamowy AdID (jeśli korzystasz z urządzenia z Androidem) lub identyfikator reklamowy IDFA (jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS) do celów reklamowych lub analitycznych. Identyfikatory z których korzysta aplikacja są dostarczane przez system operacyjny urządzenia mobilnego i mogą zostać zresetowane przez użytkownika. Zebrane informacje mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu. Zobacz poniżej, jak możesz zresetować mobilny identyfikator reklamowy lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam za pośrednictwem mobilnych identyfikatorów reklamowych. W systemie iOS: Każde urządzenie z systemem iOS zawiera identyfikator reklamowy (IDFA) z dwiema kluczowymi funkcjami:

 • Użytkownicy mogą zresetować identyfikator w dowolnym momencie.
 • Użytkownicy mogą dobrowolnie zrezygnować z subskrypcji, aktywując ograniczenie śledzenia reklam (Limit Śledzenia reklam lub LAT).

W systemie Android: Każde urządzenie z systemem Android zawiera identyfikator reklamowy (AAID). Aby dobrowolnie anulować subskrypcję lub zmienić konfigurację, musisz wykonać następujące kroki:

 • Jeśli używasz Androida 2.3 lub nowszego, wybierz „Ustawienia Google” w folderze aplikacji.
 • Wybierz „Reklamy”.
 • Wybierz „Zresetuj swój identyfikator reklamowy”, aby wygenerować nowy identyfikator i usunąć wcześniej zapisane dane.
 • Wybierz „Wyłącz reklamy oparte na zainteresowaniach”.

Przeczytaj szczegółowe informacje na temat swojego urządzenia, aby dowiedzieć się więcej o swoich osobistych preferencjach reklamowych:

Android: https://support.google.com/ads/answer/2662922;

iOS: https://support.apple.com/en-il/HT205223

Zowie Chat - Fabryka Marzeń korzysta z narzędzia typu „chat/chatbot” dostarczanego przez firmę Chatbotize sp. z o.o. (https://getzowie.com/) aby zaoferować Ci dodatkowy kanał komunikacji. Możliwość czatowania daje użytkownikowi aplikacja komunikatora zaimplementowana na stronie Fabrykamarzen.art i w aplikacji mobilnej, służąca do prowadzenia w czasie rzeczywistym konwersacji pomiędzy Tobą a Centrum Obsługi Klienta oraz program komputerowy, którego funkcjonalność polega na zautomatyzowanym prowadzeniu z Tobą interaktywnej konwersacji przy użyciu predefiniowanych scenariuszy. Wspomniane narzędzia nie wymagają procesu instalacji oprogramowania na Twoim urządzeniu końcowym. Dostęp do narzędzia typu „chat/chatbot” uzyskuje się przez kliknięcie w link, widget lub przycisk kontaktowy na stronie Fabrykamarzen.art lub aplikacji lub poprzez interakcję w otwartym oknie tego narzędzia. Konsultant Centrum Obsługi Klienta otrzymuje informacje, które podałeś podczas kontaktu (również zanim nacisnąłeś przycisk „wyślij”) a także informacje dotyczące ścieżki Twojego poruszania się po stronie Fabrykamarzen.art lub aplikacji przed rozpoczęciem konwersacji a także inne informacje dotyczące Twojej wizyty w tym czas przebywania na stronie Fabrykamarzen.art, informacje o wcześniej przeglądanych podstronach strony Fabrykamarzen.art, informacje liczbie wizyt na stronie Fabryka Marzeń.com, Twoje zamówienie oraz położenie Twojego kursora na stronie Fabryka Marzeń.com, aby mógł reagować szybciej na Twoje zapytania i jak najszybciej Ci pomóc. Dane wrażliwe takie dane dot. płatności nie są widoczne dla konsultanta.

W celu monitorowania jakości obsługi zawartość Twojej rozmowy z konsultantem Centrum Obsługi Klienta może być przekazana innemu konsultantowi lub osobom ich nadzorującym. Dane z usług chat przechowywane są przez okres 90 dni ww. zasobach platformy Zowie Chat oraz 5 lat w zasobach Fabryka Marzeń, abyśmy mogli pomóc Ci w przyszłości i udoskonalać nasze usługi przedłużony o czas przedawnienia się roszczeń.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://fabrykamarzen.art/polityka-prywatnosci 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl