Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Administratorem Portalu www.fabrykamarzen@art oraz Usługodawcą jest Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło z siedzibą w Świętochowie, ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, woj. mazowieckie, powiat piaseczyński, NIP 1181747357, REGON 140271124, e-mail: biuro@fabrykamarzen.art, tel.: 786 808 402.

Administrator Danych osobowych decyduje w jakim celu, jakie dane i w jaki sposób są wykorzystywane.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
 • w celu zawierania i realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą;
 • w celu realizacji składanych zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego fabrykamarzen.art;
 • w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • w celu udzielania informacji dotyczących statusu realizowanych usług,
 • w celu otrzymywania od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez nas może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym fabrykamarzen.art. Powierzając nam swoje dane osobowe, zawsze masz prawo wglądu, żądania aktualizacji lub ich usunięcia. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia wszystkich Twoich danych.

Niezbędne jest umożliwienie nam przetwarzania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot realizujący proces sprzedaży za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, przez co rozumiemy:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Ustalenie Twoich danych w celu realizacji procesu sprzedaży tj. w celu określenia osoby, która składa zamówienie lub zapytanieArt. 6 ust. 1 lit. b RODO RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).  
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. przekazać Ci informacje na temat realizacji Twojego zamówieniaArt. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, jakim jest weryfikacja czy wykonanie obowiązków ciążących na administratorze z tytułu sprzedaży produktów zostało zrealizowane w prawidłowy sposób.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Fabrykę Marzeń  w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Fabryka Marzeń w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • osobom upoważnionym przez Ciebie.

Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez pięć (5) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz, a tym samym zrealizowania przez nas jakiejkolwiek usługi.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia Fabryce Marzeń sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych, o ile jest to możliwe z perspektywy rozwiązań technicznych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – wystarczy, że skontaktujesz się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Zasady bezpieczeństwa

Fabryka Marzeń zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych należy pamiętać o:

 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i sklepu internetowego fabrykamarzen.art wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanych danych osobowych;
 • nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu, nad którym nie masz pełnej kontroli i usunięciu historii przeglądanych stron jeśli korzystasz ze strony lub sklepu internetowego fabrykamarzen.art  za pomocą obcego komputera / urządzenia. W przeciwnym razie z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała po Tobie z tego samego urządzenia.

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych – zawsze masz możliwość skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych i uzyskać kopię danych. Dane kontaktowe: Administrator Danych Osobowych Fabryka Marzeń, ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, adres e-mail: biuro@fabrykamarzen.art.

Ciasteczka – informacje techniczne

Podczas korzystania przez Ciebie z witryny i sklepu internetowego fabrykamarzen.art na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.), zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny i sklepu internetowego fabrykamarzen.art, tzw. pliki cookies (ciasteczka). Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in.

 • zapamiętanie danych osobowych, dzięki czemu nie będzie potrzeby każdorazowo ich wpisywania,
 • zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka lub schowka.

Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych witryny i sklepu internetowego fabrykamarzen.art co umożliwia rozwijanie naszych usług i produktów w kierunku, na które wskazuje zapotrzebowanie naszych Klientów. Co istotne, pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość.

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z witryny i sklepu internetowego fabrykamarzen.art wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies:

 • Ciasteczka sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z witryny i sklepu internetowego fabrykamarzen.art.
 • Ciasteczka stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
 • Cookies Google – przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania preferencji reklam Google na innych stronach.

Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

Ciasteczka:

 • są niezbędne do prawidłowego działania sklepu internetowego fabrykamarzen.art oraz dokonywania przez Ciebie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z sklepu internetowego fabrykamarzen.art jest niemożliwe;
 • zapewniają bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego fabrykamarzen.art. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 • statystyczne: umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzystasz z sklepu internetowego fabrykamarzen.art;
 • funkcjonalne: umożliwiają zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będzie potrzeby każdorazowego wpisywania wszystkich swoich danych.
 • społecznościowe: umożliwiają integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, z witryną i sklepem internetowym fabrykamarzen.art.

Co jeśli nie wyrażasz zgody na ciasteczka?

Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu ciasteczek na Twoim urządzeniu lub na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w sklepie internetowym fabrykamarzen.art lub innym sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać jednak o tym, że ograniczenia w stosowaniu ciasteczek mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z sklepu internetowego fabrykamarzen.art.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, a także nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

WaterLava

Subscribe To My Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit